Een samenwerking van vier partijen.

Op 12 juni 2019 is er, na een jarenlange lobby onder aanvoering van de dorpsraad, in het Wapen van Valburg een handtekeningenmarathon gehouden waarbij de vier betrokken partijen, Gemeente Overbetuwe, Familie Veens (Het Wapen van Valburg), Jansen Projectontwikkeling (het MFC wordt aan hun pand gekoppeld) en de Stichting hun akkoord hebben bevestigd op de afspraken. Er zijn handtekeningen gezet onder een kleine 200 pagina’s aan huur- en beheerovereenkomsten.

Zonder teveel in details te treden is er voor een constructie gekozen waarbij de gemeente eigenaar is van het MFC. De stichting wordt de link tussen de gemeente en het dorp met als doel invulling te geven aan het gebruik van de sportzaal, de ontmoetingsruimte en een drietal kleinere ruimten, van 10 tot 100 m2 die zo multifunctioneel mogelijk ingezet zullen gaan worden. Het beheer zal door de familie Veens, de uitbater van Het Wapen van Valburg, verzorgd gaan worden. Denk hierbij aan de horeca, het openen en sluiten en de schoonmaak van het nieuwe centrum.

Gemeente Overbetuwe

Eigenaar van het MFC.

Wapen van Valburg

Beheerder verantwoordelijk voor Horeca, openen en sluiten en schoonmaak.

Stichting MFC valburg

Verzorgd de link tussen de gemeente en het dorp.

JANSEN PROJECTONTWIKKELING

Fysieke koppeling met het Wapen van Valburg

Het Bestuur

Van links naar rechts: Alex Koffeman, Rinke ter Heide, Danielle van Ginkel, Ruud Ruesink en Peter Hilhorst